لطفا کمی صبر کنید

خانه ای که در دل طبیعت سوخت

فعالان محیط زیست سراسر کشور در قرار سبز نخستین هفته از شهریورماه امسال به فعالیت‌های متنوعی برای حفظ محیط زیست کشور اقدام کردند.