لطفا کمی صبر کنید

طوفان «پاخار» چین را در هم کوبید

هنوز خرابی های توفان سهمگین «هاتو» در کشور چین بر طرف نشده و کشته های آن پیدا نشده اند که توفان «پاخار» این کشور را در نوردیده است.