لطفا کمی صبر کنید

سخنانم درباره «معلمان استثنایی» تحریف شده است/ معلمان اسثتنایی از موثرترین نیروهای آموزش و پرورش هستند

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: معلمان اسثتنایی از موثرترین نیروهای آموزش و پرورش هستند که برای تربیت دانش‌آموزانی که نیازهای ویژه دارند از جان و دل مایه می‌گذارند.