لطفا کمی صبر کنید

جزییات روند تغییرات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تغییر رییس سازمان فرهنگی هنری منوط به پیشنهاد شهردار و تصویب هیئت امنا است.