لطفا کمی صبر کنید

استنکاف علاءالدین و گردن نهادن آلومینیوم/مهلت به ۱۳ساختمان ناایمن

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: به رغم اعلام دادستانی و ارائه مهلت به ساختمان های نا ایمن در منطقه ۱۱ و ۱۲ همچنان علاءالدین به این امر مبادرت نورزیده و از آن استنکاف نموده است.