لطفا کمی صبر کنید

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت خودرو به دست پلیس

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا صدور سند رسمی مالکیت خودرو به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد.