لطفا کمی صبر کنید

مسن ترین زائر حج امسال چند ساله است؟

«ماریه مارگانی محمد» زائر اندونزیایی 104 ساله که مسن ترین زائر حج تمتع امسال شناخته شده، برای ادای مناسک حج، وارد عربستان شد.