لطفا کمی صبر کنید

حجت‌پناه: دادگاه در عسر و حرج به فراق جسمانی توجه نمی‌کند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در شریعت آمده که اگر زن یک سال متوالی در فراق جسمانی باشد از موجبات عسر و حرج محسوب می‌شود، گفت: شرع به این موضوع تصریح دارد، اما متاسفانه دادگاه آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد.