لطفا کمی صبر کنید

تقویت و توسعه مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در دستور کارپلیس

معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت : حوزه مشاوره و مددکاری اجتماعی به صورت مستمر در حال توسعه و تقویت است.