لطفا کمی صبر کنید

بهره برداری از ۳۵دستگاه اتوبوس برقی/ایجاد ۳خط سرویس مدارس در۳شیفت

رئیس شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: از ۳۵ دستگاه اتوبوس برقی بازسازی شده همزمان با بازگشایی مدارس بهره برداری خواهد شد.