لطفا کمی صبر کنید

آخرین وضعیت مراکز نگهداری، باغ وحش و باغ پرندگان کشور

مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح روند ساماندهی مراکز نگهداری حیوانات، باغ وحش و باغ پرندگان کشور طی چهار سال گذشته از وجود پنج مجموعه فاقد مجوز خبر داد.