لطفا کمی صبر کنید

مرگ، گاهی ریحان می‌چیند ...

چمدانش‌هایشان را بسته و راه افتاده بودند تا پرونده تابستان امسال را با اردویی دوستانه و پراز خاطره ببندند تا وقتی معلم از آنها پرسید "در تابستان چه کردید ؟" با شادی از روزهای اردو در شیراز بگویند، اما برای همیشه به تلخ‌ترین خاطره دوستانشان تبدیل شدند و در نیمه‌های شب به خواب ابدی فرو رفتند؛ کسی چه می‌داند شاید قبلش خواب روزهای خوب آینده را می دیدند ...