لطفا کمی صبر کنید

ترکیب شربت «به» با شربت «به لیمو» برای تقویت قلب مفید است

بوییدن هر نوع «به» نشاط‌آور است و سبب تقویت قلب، روح حیوانی و نفسانی می‌شود همچنین  ترکیب شربت "به" با شربت "به لیمو" برای نشاط و تقویت قلب نظیر ندارد.