لطفا کمی صبر کنید

فعالیت ٢٥٦ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور

ایلنا: ٢٥٦ مرکز مشاوره ژنتیک در سطح کشور توسط پزشکان دوره دیده (دوره هایی که توسط سازمان بهزیستی و به کمک اساتید برنامه ریزی و اجرا می شود) اداره می شوند.