لطفا کمی صبر کنید

آزمون‌ها از استاندارد لازم برخوردار شده است

ایلنا: وزیر بهداشت با بیان اینکه آزمون‌ها از استاندارد لازم برخوردار شده است، گفت: در آزمون بورد تخصصی همان مطالبی که آموزش داده شده را امتحان بگیرید و در طرح سؤالات سخت نگیرید و کم خطا عمل کنید.