لطفا کمی صبر کنید

نحوه انتخاب سرپرست شهرداری آبادان قانونی نیست

آبادان – استاندار خوزستان با اشاره به اینکه مخالفتی با شورای شهر و سرپرست شهرداری آبادان نداریم، گفت: مخالفت ما به نحوه غیر قانونی انتخاب سرپرست شهرداری آبادان است.