لطفا کمی صبر کنید

خسارات جانی حوادث رانندگی در ایران معادل سقوط چند هواپیماست

رئیس شورای شهر تهران گفت: میزان تلفات حوادث جاده ای درون و برون شهری بالاست که امیدواریم با احترام به قانون شاهد چنین حوادثی نباشیم.