لطفا کمی صبر کنید

برنامه‌ریزی کرمانشاه برای برندسازی گردشگری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه گفت: «باید در حوزه گردشگری استان کرمانشاه برندسازی کنیم.» به گزارش پایگاه خبری اتاق ...