لطفا کمی صبر کنید

برترین مؤذنان کشور مشخص شدند

۵ مؤذن برتر مسابقات کشوری اذان از بین ۳۴ شرکت‌کننده در این رشته انتخاب و معرفی شدند.