لطفا کمی صبر کنید

معاونان نجفی در شهرداری تهران چه کسانی هستند

محمد علی نجفی 4 تن از معاونان شهرداری تهران را در معاونت مالی، برنامه ریزی، حمل و نقل و شهرسازی تغییر داد.