لطفا کمی صبر کنید

تکذیب پلمب پاساژ علاء الدین/ دستگیری چند دستفروش در نزاع دسته جمعی

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران گفت: پاساژ علاء الدین پلمب نشده و کسبه این پاساژ در حال فعالیت هستند.