لطفا کمی صبر کنید

کلانتری فعالان محیط زیست را علیه خود شوراند

هنوز از انتخاب عیسی کلانتری به عنوان رییس سازمان محیط زیست یک ماه نگذشته است که اظهارات و عملکرد او در این مدت کوتاه جنجال به پا کرده است. برخی کارشناسان و ناظران حوزه محیط زیست به شدت از مواضع اخیر او انتقاد کرده اند.