لطفا کمی صبر کنید

بازنشستگی اجباری نیست/ حداکثر پرداخت مزایا به مستمری بگیران با 35 سال سابقه

مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: افراد با پرداخت حق بیمه به مدت 30 سال بازنشسته می‌شوند و ماهانه از تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند.