لطفا کمی صبر کنید

نخستین همایش سلامت اجتماعی در بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان تهران: بسیاری از اقشار آسیب‌پذیری که اکنون در حلقه آسیب افتاده‌اند، به علت ناکارآمدی برنامه‌هاست.