لطفا کمی صبر کنید

سارقی که برای سرقت از آلمان به تهران آمد

سردسته باند سرقت از خانه مرد میلیونر در غرب تهران مدعی است برای هزینه درمان بیماری همسرش مجبور شده از آلمان به تهران بیاید و سرقت کند.