لطفا کمی صبر کنید

بخشنامه دیوان عالی کشور درباره برابر اصل کردن دادنامه های اعاده دادرسی

معاون قضایی دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری های کشور،‌ عدم امتناع از برابر اصل کردن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود را ابلاغ کرد.