لطفا کمی صبر کنید

نشست خبری دردی از تکواندو دوا نمی‌کند/ زیر یک سقف باید راهکارها را شنید

رشته پرطرفدار و مدال آور تکواندو این روزها دستخوش اصطکاک و چالش‌های تازه‌ای شده که امید می‌رود در پرتو یک برنامه محوری اصولی به همدلی و انسجام در خانواده این ورزش تبدیل شود.