لطفا کمی صبر کنید

تیتر مارکا در خصوص نیمار: او تنها با گل زدن صحبت می کند