لطفا کمی صبر کنید

چند فوتبالیست‌ سرشناس در پرونده سیگار و قلیان

در بین بازیکنانی که گفته می‌شود در شرایط کنونی نامشان در فهرست محرومان از عقد قرارداد تا گرفتن مجوز قرار دارد نام فوتبالیست‌های شاخصی هم به جشم می‌خورد.