لطفا کمی صبر کنید

منع ثبتِ قراردادِ قلیانی‌ها

همیشه شایعات زیادی درباره استعمال سیگار و قلیان از طرف برخی فوتبالیست‌ها مطرح بوده است.