لطفا کمی صبر کنید

پیام جان تری برای جایگزینش در چلسی

کاپیتان سابق چلسی در پیامی به ستایش از جایگزین خود پرداخت و برایش آرزوی موفقیت کرد.