لطفا کمی صبر کنید

بدترین شروع فصل برای یک سرمربی مشهور

سرمربی یکی از باشگاه های لیگ برتری فصل جدید را به بد ترین شکل ممکن و نداشتن مهره آغاز خواهد کرد .