لطفا کمی صبر کنید

والورده: خبر تازه‌ای از نیمار نیست جز اینکه او هنوز هم بازیکن بارسلوناست