لطفا کمی صبر کنید

شروع فصل پرهیجان

معمولا مردم هیچ کجای دنیا میانه خوبی با پایان تعطیلات ندارند. آنها به همان اندازه که تعطیلات را دوست دارند، از تمام‌شدنش هم متنفر هستند؛ تا جایی که با شروع هر دوره از تعطیلی حتی فکرکردن به روز پایانی تعطیلات هم اعصاب همه را به هم می‌ریزد.