لطفا کمی صبر کنید

رکورد علی دایی تا چه زمانی دست نخورده می‌ماند؟

«علی دایی» با ۱۰۹ گل ملی، بهترین گل‌زن ملی در تاریخ محسوب می‌شود.