لطفا کمی صبر کنید

سه لژیونر به تمرین تیم ملی اضافه شدند

تمرین تیم ملی فوتبال با حضور سه بازیکن جدید پیگیری شد.