لطفا کمی صبر کنید

پست جدید جهانی برای رییس فدراسیون ووشو ایران

فدراسیون جهانی ووشو، ­رئیس فدراسیون ووشو ایران را به عنوان رئیس کمیته هماهنگی مسابقات جهانی منصوب کرد.