لطفا کمی صبر کنید

ناکامی دیگر برای تبریزی

مهاجم ذوب‌آهن در دیدارهای اخیر تیمش عملکرد مناسبی نداشته است.