لطفا کمی صبر کنید

زور سیمئونه به لیگ اروپا می رسد اما به لیگ قهرمانان نه!؟+عکس

سیمئونه در دو فینال لیگ قهرمانان دست خالی میدان را ترک کرده است.