لطفا کمی صبر کنید

سالیوان: نزدیک به توافق با یک مربی موفق و اثبات شده برای وست هم هستیم