لطفا کمی صبر کنید

رون توربن هافمن: از سه سالگی هواداران بایرن مونیخ بوده ام