لطفا کمی صبر کنید

تنیسور کرمانی، قهرمان تور تنیس زیر 14 سال آسیا

مسابقات قهرمانی تنیس آسیا در رده سنی زیر 14سال با قهرمانی تنیسور کرمانی، به پایان رسید.