لطفا کمی صبر کنید

تمام راهکارهای استقلال برای خروج از بحران و تشکیل کمیته فنی

منصوریان در حالی شرایط نامعلومی در استقلال دارد که راهکارهایی از جمله تشکیل یک کمیته فنی برای خروج این تیم از این بحران پیش‌بینی‌شده است.