لطفا کمی صبر کنید

خودکرده را تدبیر نیست؛ استقلال لب پرتگاه

گفته‌اند چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است! وضع و حال لیگ برتر در هفته ششم مسابقات خود، شامل همین تعریف است! بی‌نیاز به تعریف! بی‌نیاز از بیان که هر گفته‌ای توضیح واضحات است و هر گفته‌ای تکرار مکررات!