لطفا کمی صبر کنید

قهرمان سابق کشتی ایران: می‌خواهند باشگاه را از ما بگیرند و به یک غیرمتخصص بدهند

محمد فقیری ملی‌پوش سابق کشتی فرنگی ایران که به عنوان مربی سازنده در یکی از پایگاه‌های قهرمانی استان تهران کار پشتوانه سازی در ورزش اول ایران را دنبال می‌کند، می گوید که قصد دارند باشگاه او را بگیرند و به یک فرد غیر متخصص بدهند.