لطفا کمی صبر کنید

زیدان: مایورال به بازیکن مهمی تبدیل خواهد شد

زیدان پس از برتری امشب رئال مادرید در زمین سوسیداد به تمجید از بیل و مایورال پرداخت.