لطفا کمی صبر کنید

پاری سن ژرمن ستاره دیگری از بارسلونا شکار کرد؛ این بار یک مدیر