لطفا کمی صبر کنید

شرکت تیم ملی وزنه‌برداری با ۵ ورزشکار در بازی‌های داخل سالن

با مصدومیت چراغی قبل از اعزام به مسابقات وزنه برداری بازی های داخل سالن آسیا، تیم ملی بزرگسالان با ۵ وزنه بردار به عشق آباد اعزام شد.