لطفا کمی صبر کنید

تعامل ۲ طرفه تراکتورسازی و گسترش فولاد برای پایان اختلافات

دو باشگاه تراکتورسازی و گسترش فولاد سعی دارند هرطور شده اختلافات میان شهرام گودرزی و محمد ابراهیمی با هوشنگ نصیرزاده را به پایان برسانند.