لطفا کمی صبر کنید

پروین:این چکاری بود فردوسی‌پور با استقلالی‌ها کرد؟

یکی دو سالی بود که از این کارها نمی‌کرد اما شب گذشته شیطنت‌های زیادی کرد او افتخاری را به برنامه‌اش آورد و به صورت تلفنی رحمتی و منصوریان را روی خط آورد. یک سؤال از رحمتی می‌پرسید، یک سؤال از ملکی و یک سؤال از منصوریان...